Karanlık Madde Hakkında Cevapsız Kalmış Sorular

1930’larda, Fritz Zwicky adlı İsviçreli bir gökbilimci, uzak bir kümedeki gökadaların birbirleri etrafındaki yörünge hızlarının görünür kütle miktarına göre olması

Devam