Beyin Hakkında Temel Bilgiler

Beyin nedir?

Beyin, kafatasımızın içinde bulunan büyük bir sinir dokusundan oluşan bir organdır. Hemen hemen vücudun  her sisteminde belirli görevleri vardır.

Ana işlevlerinden bazıları şunlardır:

 • duyusal bilgileri işlemek
 • kan basıncını ve nefes almayı düzenlemek
 • hormon salgılamak

Beyin Anatomisi ve Fonksiyonları

Serebrum

Serebrum, beynin en büyük kısmıdır. Yarım küre adı verilen iki yarıya bölünmüştür. İki yarım küre, interhemisferik fissür adı verilen bir olukla birbirinden ayrılır. Serebrumun her yarım küresi, lob adı verilen geniş bölgelere ayrılmıştır. Her lob farklı işlevlerle ilişkilendirilmiştir:

 • Ön loblar (Frontal loblar): Ön loblar, lobların en büyüğüdür. Adlarından da anlaşılacağı gibi, beynin ön kısmında bulunurlar. Motor beceriler, problem çözme, yargılama, planlama ve dikkat gibi üst düzey davranışlardan sorumludurlar. Ayrıca duyguları ve dürtü kontrolünde de görevlidirler.
 • Parietal loblar: Parietal loblar, frontal lobların arkasında bulunur. Beynin diğer bölümlerinden gelen duyusal bilgileri düzenlemeye ve yorumlamaya katılırlar.
 • Temporal loblar: Temporal loblar başın her iki yanında kulaklarla aynı seviyede bulunur. Görsel bellek (yüz tanıma gibi), sözlü bellek (dili anlama gibi) ve başkalarının duygularını ve tepkilerini yorumlama gibi belirli işlevleri yönetirler.
 • Oksipital loblar: Oksipital loblar beynin arkasında yer alır. Görmeyle birlikte, yazılı kelimeleri okuma ve tanıma becerisine yoğun bir şekilde katılırlar.

Beyincik

Beyincik, beynin arkasında, oksipital lobların hemen altında bulunur. Daha küçük veya daha ince hareketlerin, özellikle el ve ayakların ince motor becerileriyle ilgilidir. Aynı zamanda vücudun duruşunu, dengesini korumasına yardımcı olur.

Diensefalon

Diensefalon beynin tabanında bulunur. Şu bölümlerden oluşuyor:

 • talamus
 • epitalamus
 • hipotalamus

Talamus, beyne gelen sinyaller için bir tür aktarma noktasıdır. Aynı zamanda bilinç, uyku ve hafıza ile de ilgili görevleri vardır. Epitalamus, limbik sistem ile beynin diğer bölümleri arasında bir bağlantı görevi görür. Limbik sistem, beynin duygu, uzun süreli hafıza ve davranışla ilgili bir parçasıdır.

Hipotalamus,  tüm bedensel işlevlerin dengesini sağlar. Bunu şu şekilde yapar:

 • uyku-uyanma döngüsü gibi günlük  döngüleri sürdürmek
 • iştahı kontrol etmek
 • vücut ısısını düzenlemek
 • hormonların üretilmesini ve salınmasını kontrol etmek

Beyin Sapı

Beyin sapı beyinciğin önünde bulunur ve omuriliğe bağlanır. Üç ana bölümden oluşur:

Orta beyin: Orta beyin, göz hareketini kontrol etmeye yardımcı olur ve görsel ve işitsel bilgileri işler.
Pons:  Beyin sapının en büyük kısmıdır. Orta beynin altında bulunur. Beynin farklı bölümlerini birbirine bağlamaya yardımcı olan bir grup sinirdir. Pons ayrıca bazı kraniyal sinirlerin başlangıcını da içerir. Bu sinirler yüz hareketlerinde ve duyusal bilgilerin iletilmesinde rol oynarlar.
Medulla oblongata: Medulla oblongata, beynin en alt kısmıdır. Kalp ve akciğerlerin işlevlerini kontrol eder. Solunum, hapşırma ve yutma gibi birçok önemli işlevi düzenlemeye yardımcı olur.

Beyin Rahatsızlıkları

Beyni etkileyebilecek yüzlerce sorun oluşabilir. Kabaca beş ana kategoride sınıflandırırsak:

 • beyin sarsıntısı gibi beyin yaralanmaları
 • anevrizmalar veya felçler gibi serebrovasküler yaralanmalar
 • beyin tümörleri
 • demans, Parkinson hastalığı veya Huntington hastalığı gibi nörodejeneratif bozukluklar
 • anksiyete, depresyon veya şizofreni gibi psikolojik durumlar

Beyin rahatsızlığının belirtileri

Beyin, tartışmasız  şekilde vücudunuzun en önemli organlarından biridir, bu nedenle bir sorun oluştuğunda belirtileri anlamamız önemlidir.

Beyin hasarı belirtileri

Beyin hasarı semptomları, yaralanmanın tipine ve ciddiyetine bağlıdır. Bazen travmatik bir olaydan hemen sonra ortaya çıksalar da saatler veya günler sonra da ortaya çıkabilirler.

Genel beyin hasarı semptomları şunlardır:

 • baş ağrısı
 • mide bulantısı ya da kusma
 • kafası karışmış veya sersemlemiş hissetmek
 • baş dönmesi
 • yorgun veya uykulu hissetmek
 • konuşma sorunları
 • normalden daha fazla veya daha az uyumak
 • burnunuzdan veya kulaklarınızdan sıvı gelmesi
 • bulanık görme veya kulaklarınızda çınlama gibi duyusal problemler
 • hatırlamada zorluk veya konsantre olma zorluğu
 • ruh hali değişimleri veya olağan dışı davranışlar sergilemek

Serebrovasküler yaralanma belirtileri

Belirtiler genellikle aniden ortaya çıkar:

 • Şiddetli baş ağrısı
 • görme kaybı
 • konuşma kaybı
 • vücudun bir bölümünü hareket ettirememe veya hissetmeme
 • yüzün sarkması
 • koma

Beyin tümörü belirtileri

Beyin tümörü semptomları, tümörün boyutuna, konumuna ve türüne bağlıdır.

Genel beyin tümörü semptomları şunlardır:

 • baş ağrısı
 • mide bulantısı ya da kusma
 • yürüme zorluğu gibi motor koordinasyon kaybı
 • sürekli uykulu hissetme
 • iştah değişiklikleri
 • vizyonunuz, işitmeniz veya konuşmanızla ilgili sorunlar
 • konsantrasyon zorluğu
 • ruh hali veya davranış değişiklikleri

Nörodejeneratif belirtiler

Nörodejeneratif hastalıklar zamanla sinir dokusuna zarar verir, bu nedenle zaman geçtikçe semptomları daha da kötüleşebilir.

Genel nörodejeneratif semptomlar şunları içerir:

 • hafıza kaybı veya unutkanlık
 • ruh hali, kişilik veya davranıştaki değişiklikler
 • Yürüme zorluğu veya dengede kalma gibi motor koordinasyon ile ilgili sorunlar
 • konuşmadan önce kızarma veya kekeleme gibi konuşma sorunları

Psikolojik belirtiler

Psikolojik koşulların belirtileri, kişiden kişiye çok farklı olabilir.

Psikolojik bir durumun bazı genel semptomları şunları içerebilir:

 • aşırı korku, endişe veya suçluluk duyguları
 • üzgün veya kederli hissetmek
 • bilinç bulanıklığı
 • Konsantrasyon zorluğu
 • düşük enerji
 • günlük aktivitelere engel olan aşırı stres
 • aşırı ruh hali değişimleri
 • sevdiklerinizden veya aktivitelerden çekilme
 • sanrılar veya halüsinasyonlar
 • intihar düşüncesi

Sağlıklı bir beyin için…

Beyninizi sağlıklı tutmak ve belirli beyin rahatsızlıkları riskinizi azaltmak için önerilenler şunlardır:

Çalışan demir ışıldar

Düzenli olarak okuyarak, öğrenerek veya çapraz bulmaca gibi sizi düşündüren aktiviteler yaparak zihinsel olarak formda kalın. Bunların hepsi sinir hücrelerinizi uyarmaya yardımcı olur ve hatta yeni beyin hücrelerinin gelişmesine yol açabilir.

Kafanı koru

Belirli sporları yaparken daima bir kask takın. Arabaya bindiğinizde kemerinizi bağladığınızdan emin olun. Beyin yaralanmalarını önlemek söz konusu olduğunda her ikisi de oldukça önemlidir.

Egzersiz yapmak

Düzenli kardiyo egzersizleri yapmak, beyniniz de dahil olmak üzere vücudunuzdaki kan akışını uyarır.

Sigarayı bırakmak

Sigara içmek genel sağlığınız için kötü olsa da bilişsel gerilemeye de yol açabilir.

Amigdaloid Cisim

Amigdaloid cisim aynı zamanda amigdaloid çekirdek olarak da bilinir. Bu, insan beyninin temporal lobunda yer alan oval bir yapıdır. Yapı beynin küçük bir parçasıdır ve hipotalamus, singulasyonlu girus ve hipokampus ile yakından ilişkilidir.
Koku, motivasyon ve duygusal tepkiler, kısmen amigdaloid cisimden oluşan koku alma ve limbik sistemler tarafından yönetilir.

Amigdala, beynin korku ve zevk tepkilerine yardımcı olan önemli bir parçasıdır. Amigdaloid cismin anormal çalışması, gelişimsel gecikme, depresyon, anksiyete ve otizm gibi çeşitli klinik durumlara yol açabilir.

Posterior komünikan arterler

Beyinde oksijenli kan, geniş ve merkezi bir serebral arter çemberinden geçer. Bu ağa Willis çemberi denir. Posterior komünikan arteri, dairenin alt yarısının büyük bir bölümünü oluşturur.

Serebral arter çemberi beyinde merkezi konumda olduğu için, onunla ilgili problemlerin yaşamı tehdit edici sonuçları olabilir. Çoğu anevrizma anterior komünikasyon yapan arterde meydana gelir, ancak frekans açısından posterior ikinci sırada gelir. Böyle bir anevrizma sonuçta okülomotor sinirin felcine yol açabilir. Bu sinir, gözün hareketi, odaklanma ve üst göz kapağının konumu dahil olmak üzere gözün çeşitli işlevlerini kontrol eder. Bu sinirin felci, kontrol ettiği çeşitli işlevlerden herhangi birini etkileyebilir.

Ön serebral arter

Ön serebral arter, superior-medial parietal lobların çoğunu ve frontal lobların bölümlerini taze kanla besler. Beyne kan temini, işlevselliği için çok önemlidir ve beynin hayati süreçlerine kan akışının olmaması ciddi zararlara neden olabilir. Ön serebral arterlerde kan akışı engellenirse, felç veya duyusal eksiklikler veya hatta inme meydana gelebilir.

Ön serebral arterler, ön lobların ön  kısımlarına, yargı ve akıl yürütme dahil olmak üzere üst düzey bilişten sorumlu alanlara kan sağlar. Bu arterlerin tıkanması serebral demansa ve konuşma güçlüklerine neden olabilir. Bir tıkanıklık ayrıca yürüme apraksisine neden olabilir ve kolların hareketini etkileyebilir. Apraksi, bir kişinin fiziksel olarak yapabilmesi gereken ve yapma arzusu olan belirli eylemleri gerçekleştirme yeteneğinin kaybıdır. Yürüyüş apraksisi, yürüme ile ilgili apraksidir.

Bu arter aşağıdakilere kan sağlar:

 • Septal bölge: Beynin korku ve zevk tepkilerini düzenlemede rol oynayan bölümü
 • Korpus kallozum: beynin iki yarısını ayıran kalın bir lif bandı
 • Ayak ve bacak için birincil somatosensoriyel korteksler: ayak ve bacak için dokunma hissini yorumlayan alanlar
 • Frontal lobların motor planlama alanları: beynin planlama ve muhakemeyi etkileyen alanları

Talamus

Talamus, beynin derinliklerinde, hipotalamusa bitişik, beyin korteksinde bulunur. Beyin sapının üstünde ve üçüncü korteksin her iki yanında yer alan simetrik bir yapıdır.

İki yarım kabarcık şeklindedir ve ortalama bir yetişkinde yaklaşık 5.5 ila 6.0 santimetre uzunluğundadır. Başlıca işlevi, omurilik ve serebrumdan giden bilgileri işlemektir. Ayrıca uyku döngülerini, bilinci ve uyanıklığı da düzenler. Talamus, koku alma sistemi dışında hemen hemen her duyu sisteminden bilgi alır ve daha sonra ilgili kortikal alana gönderir. Araştırmalar, talamusun bilgiyi basitçe iletmediğini, aynı zamanda bilgilerin işlenmesinde de rol oynadığını ve bilginin birincil korteks alanlarına doğru bir şekilde iletilmesini sağladığını ortaya koydu. Talamusun ayrıca serebral korteks ile güçlü bağlantıları vardır ve birlikte bilincin düzenlenmesiyle ilgilenirler; talamustaki hasar kalıcı bir komaya neden olabilir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir