Mars meteorlarında organik moleküller

Photo by Nicolas Lobos on Unsplash

Marslı bir göktaşı içindeki karbonat minerallerinde azot taşıyan organik maddeler bulundu. Bu organik malzeme, Mars’ın Noachian çağından beri büyük olasılıkla 4 milyar yıldır korunmuştur. Karbonat mineralleri tipik olarak yeraltı suyundan çökeldiğinden, bu bulgu, yaşamın başlaması için yaşanabilir ve elverişli olabilen ıslak ve organik maddece zengini bir Mars’ın erken dönemini göstermektedir.

Onlarca yıldır, bilim adamları Mars’ta organik bileşiklerin olup olmadığını ve varsa kaynaklarının ne olduğunu anlamaya çalıştılar. Yapılan son çalışmalar Marslı organikler için güçlü kanıtlar bulmuş olsa da, nereden geldikleri, kaç yaşında oldukları, ne kadar yaygın oldukları ve korundukları veya biyokimyasal aktivite ile olası ilişkilerinin ne olabileceği hakkında çok az şey biliniyor.

Marslı meteorlar, Mars’ın yüzeyinin, meteor etkileri tarafından uzaya fırlatılan ve sonuçta Dünya’ya inen parçalarıdır.Mars tarihi hakkında önemli bilgiler barındırıyorlar. Örneğin 1984 yılında bulunan Antarktika bölgesi ile adlandırılan Allan Hills (ALH) 84001 adlı bir meteor özellikle önemlidir. 4 milyar yıl önce Mars’ın yüzeyinde tuzlu sıvı sudan çöken turuncu renkli karbonat mineralleri içerir. Bu mineraller Mars’ın erken sulu ortamının kayıtlarıdır, birçok çalışma benzersiz kimyalarını ve Mars’taki antik yaşam için kanıt sağlayıp sağlamadıklarını anlamaya çalıştı. Bununla birlikte, önceki analizler Antarktika kar ve buzundan gelen karasal malzeme ile kontaminasyondan (basitçe kirlenme) muzdaripti, bu da meteordaki organik malzemenin ne kadarının gerçekten Marslı olduğunu açıklamayı zorlaştırdı. Karbona ek olarak, azot (N) karasal yaşam için önemli bir elementtir ve gezegen sistemi gelişimi için faydalı bir işarettir. Bununla birlikte, önceki teknik sınırlamalar nedeniyle, azot henüz ALH84001’de ölçülememişti.

Yürütülen yeni araştırmada, ALH84001 karbonatlarının azot içeriğini incelemek için en son analitik teknikleri kullandı ve araştırma ekibi şimdi 4 milyar yıllık azot içeren eski Marslı organikler için ilk sağlam kanıtları bulduklarından emin.

Karasal kontaminasyon, dünya dışı malzeme çalışmaları için ciddi bir sorundur. Böyle bir kontaminasyonu önlemek için ekip, numuneleri hazırlamak için yeni teknikler geliştirdi. Dikkatli kontaminasyon kontrollerinden sonra, ekip tespit edilen organik moleküllerin büyük olasılıkla gerçekten Mars’a ait olduğunu belirledi.

Mars’ın mevcut yüzeyi çoğu organik maddenin bozulmadan kalması için çok çetindir. Bununla birlikte, bilim adamları organik bileşiklerin milyarlarca yıl boyunca yüzeye yakın ortamlarda korunabileceğini tahmin ediyorlar. ALH84001 karbonatlarında bulunan ve 4 milyar yıl önce minerallerin içinde kalmış ve nihayet Dünya’ya ulaşmadan önce uzun süre korunmuş gibi görünen, azot içeren organik bileşikler için durum böyle görünüyor.

Tokyo Institute of Technology. (2020, April 29). 4-billion-year-old nitrogen-containing organic molecules discovered in Martian meteorites. ScienceDaily. Retrieved May 5, 2020 from www.sciencedaily.com/releases/2020/04/200429075851.htm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir