Antibiyotik, tek ilaca dirençli bakterileri birden çok ilaca dirençli hale ‘hazırlayabilir’

Antibiyotikler hayat kurtarır ancak bunları kullanmak da antibiyotiğe dirençli suşların gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olur. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, her yıl ABD’de antibiyotiğe dirençli bakteriler yaklaşık 2,8 milyon insanı enfekte ederek 35.000’den fazla kişiyi öldürüyor. İki veya daha fazla antibiyotiğe dirençli çoklu ilaca dirençli (MDR) – bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisi özellikle zordur.

Washington Üniversitesi ve Idaho Üniversitesi’ndeki bilim adamları MDR bakterilerinin ne kadar kolay ortaya çıkabileceğini keşfettiler. Araştırmacılar, 6 Nisan’da Nature Ecology & Evolution’da yayınlanan bir makalede, antibiyotiğe zaten dirençli bir bakteriyel patojen için, bu antibiyotiğe uzun süre maruz kalmanın sadece direnç genini muhafaza etme yeteneğini arttırmakla kalmayıp, aynı zamanda patojeni ikinci bir antibiyotiğe karşı dirençli hale getirdiği ve MDR suşuna dönüştürdüğünü bildiriyorlar.

Ekibin deneyleri, bir tür antibiyotiğe uzun süre maruz kalmanın, bakterileri “astarladığını” göstermektedir. Bu hazırlama etkisi, bakterilerin daha fazla antibiyotik maruziyeti olmasa bile ek antibiyotiklere karşı direnç kazanma olasılığını artırdı ve suşun nesiller boyunca bu antibiyotik direnç özelliklerini barındırmasına yardımcı oldu.

Bulguları ayrıca antibiyotik maruziyetinin bakterilerdeki evrimsel dinamikleri nasıl etkilediğini göstermektedir.

Araştırmacılar, antibiyotik direncinin yayılması için ortak bir mekanizmayı test ettiler: plazmidler. Bunlar antibiyotik direnci için gerekli genler de dahil olmak üzere birçok gen türü içerebilen dairesel DNA zincirleridir. Bakteriler plazmidleri türler arasında bile kolayca paylaşabilirler.

UW-University of Idaho ekibi, tetrasikline dirençli bir plazmid içeren E. coli hücreleri ve kloramfenikol dirençli bir plazmid içeren Klebsiella pneumoniae hücreleri ile çalıştı.


Antibiyotiklere maruz kalmadan bile, Klebsiella pneumoniae birden fazla plazmid alabilir. Örneğin, araştırmacılar antibiyotik olmadan Klebsiella ve E. coli plazmidi taşıyan suşları birlikte büyüttüklerinde, Klebsiella’nın küçük bir kısmı kloramfenikol dirençli plazmidlerini koruyarak ve E. coli’den tetrasiklin dirençli plazmidler alarak MDR haline geldi. Ancak araştırmacılar deneyi antibiyotiğe maruz kalan bakteriler kullanarak tekrarladığında, yaklaşık 1000 kat daha fazla MDR Klebsiella oluştuğunu buldular.

University of Washington. “Antibiotic exposure can ‘prime’ single-resistant bacteria to become multidrug-resistant.” ScienceDaily. www.sciencedaily.com/releases/2020/04/200427125213.htm (accessed April 28, 2020).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir