Koronavirüsler ve yarasalar milyonlarca yıldır birlikte evrimleşiyor

Photo by Zdeněk Macháček on Unsplash

Yarasalar dünya için faydalı memeli hayvanlardır – bitkileri tozlaştırırlar, hastalık taşıyan böcekleri yerler ve tropikal orman ağaçlarının yenilenmesine yardımcı olan tohumların dağılmasına yardımcı olurlar. Yarasalar ve bir dizi başka memeli grubu da koronavirüslerin doğal taşıyıcılarıdır. COVID-19’un arkasındaki spesifik koronavirüsü içeren bu çok çeşitli virüs ailesini daha iyi anlamak için, bilim adamları Batı Hint Okyanusu’ndan ve Afrika’nın yakın bölgelerinden 36 yarasa türünde bulunan farklı koronavirüs türlerini karşılaştırdı. Cins ve bazı durumlarda aile düzeyinde farklı yarasa gruplarının kendi benzersiz koronavirüs suşlarına(suş: biyolojide, bir alt tip veya bir kültürdür) sahip olduklarını, yarasaların ve koronavirüslerin milyonlarca yıldır birlikte geliştiğini ortaya çıkardılar.

Pek çok insan “COVID-19” ile eşanlamlı olarak “koronavirüs” ü kullanmaktadır. Bununla birlikte, potansiyel olarak yarasa türü kadar çok sayıda farklı koronavirüs türü vardır ve bunların insanlara geçip geçmediği ve bir tehdit oluşturma potansiyelleri bilinmemektedir. Bu makalede incelenen yarasalar tarafından taşınan koronavirüsler COVID-19’un arkasındaki koronavirüslerden farklıdır, ancak genel olarak yarasalardaki koronavirüsleri öğrenerek, bugün bizi etkileyen virüsü daha iyi anlayabiliriz.

Tüm hayvanların içinde yaşayan virüsler vardır ve yarasaların yanı sıra diğer memeli grupları da koronavirüslerin doğal taşıyıcılarıdır. Bu koronavirüsler yarasalara zararlı görünmüyor, ancak virüslerin türler arasında atlama fırsatı oluşursa, diğer hayvanlar için tehlikeli olma potansiyeli var. Bu çalışma, farklı koronavirüs suşları ile yaşadıkları hayvanlar arasındaki genetik ilişkileri inceleyerek virüslerin hayvanlardan insanlara transferinin daha iyi anlaşılması için zemin hazırlamaktadır.

Araştırmacılar bu yarasalarda bulunan koronavirüslerin genetik analizlerini yaptılar. Bu çalışma kapsamında izole edilen ve dizilenen koronavirüsleri, yunuslar, alpakalar ve insanlar da dahil olmak üzere diğer hayvanlardan olanlarla karşılaştırarak, dev bir koronavirüs aile ağacı oluşturabildiler. Bu soy ağacı, farklı koronavirüs türlerinin birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu gösterir.

Araştırma ekibi, nadir durumlarda, aynı mağaralarda yaşayan ve yakın aralıklı tünek bölgelerine sahip farklı ailelerin, cinslerin ve türlerin yarasalarının aynı koronavirüs türünü paylaştığını buldu. Ancak bu çalışmada, türler arasındaki geçiş kural değil istisnadır. Université de La Réunion’da doktorası sırasında yarasa koronavirüsü üzerinde çalışan bir hastalık ekoloğu olan Léa Joffrin”Yarasa koronavirüslerinin yüksek çeşitliliği göz önüne alındığında, iki yarasa türü arasındaki bölgede koronavirüs bulaşının çok nadir görülmesi oldukça güven vericidir. Daha sonra, bu nadir değişimlere yol açan çevresel, biyolojik ve moleküler faktörleri anlamamız gerekiyor” dedi.

Field Museum. “Coronaviruses and bats have been evolving together for millions of years: Different groups of bats have their own unique strains of coronavirus.” ScienceDaily. www.sciencedaily.com/releases/2020/04/200423082231.htm (accessed April 24, 2020).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir