Araştırmacılar COVID-19 virüsü tarafından hedeflenen muhtemel hücreleri tespit ediyor

Photo by CDC on Unsplash

MIT , Harvard ve MGH Ragon Enstitüsü araştırmacıları dünyanın dört bir yanından meslektaşları ile birlikte, Covid-19 pandemisine neden olan koronavirüsün hedefleri gibi görünen belirli hücre tiplerini belirlediler.

Araştırmacılar, farklı hücre türlerinde bulunan RNA üzerindeki mevcut verileri kullanarak, SARS-CoV-2 virüsünün insan hücrelerine girmesine yardımcı olan iki proteini ifade eden hücreleri araştırdılar.

Akciğer, burun pasajları ve bağırsaklarda bu proteinlerin her ikisini de eksprese eden RNA’yı diğer hücrelerden daha fazla bulunuduran hücre alt kümeleri buldular.

Araştırmacılar, bulgularının, yeni ilaç tedavileri geliştirmek veya Covid-19’u tedavi etmek için kullanılabilecek mevcut ilaçları test etmek için çalışan bilim insanlarına rehberlik etmesini umuyor.

SARS-CoV-2 salgını başladıktan kısa bir süre sonra, bilim adamları viral “diken” proteininin anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) olarak bilinen insan hücreleri üzerindeki bir reseptöre bağlandığını keşfettiler. TMPRSS2 adı verilen bir enzim olan başka bir insan proteini, hücre girişine izin vermek için koronavirüs diken proteinini aktive etmeye yardımcı olur. Birleşik bağlanma ve aktivasyon, virüsün konakçı hücrelere girmesini sağlar.

Verilerin çoğu, amacı insan vücudundaki her hücre tipi için gen aktivitesinin ayırt edici modellerini kataloglamak olan İnsan Hücresi Atlas projesine ait laboratuvarlardan geldi. MIT ekibinin bu çalışma için kullandığı veri kümeleri, akciğerlerden, burun pasajlarından ve bağırsaktan yüzlerce hücre tipini içeriyordu. Araştırmacılar bu organları Covid-19 çalışması için seçtiler çünkü önceki kanıtlar virüsün her birini enfekte edebileceğini gösterdi. Daha sonra sonuçlarını etkilenmemiş organlardan alınan hücre tipleriyle karşılaştırdılar.

Nazal pasajlarda araştırmacılar, mukus üreten goblet salgı hücrelerinin, SARS-CoV-2’nin hücreleri enfekte etmek için kullandığı proteinlerin her ikisi için RNA’lar eksprese ettiğini bulmuşlardır. Akciğerlerde, bu proteinlerin RNA’larını esas olarak tip II pnömositler olarak adlandırılan hücrelerde buldular. Bu hücreler akciğerlerin alveollerini (hava keseleri) açık tutmaktan sorumludur.

Bağırsakta, bazı besinlerin emilmesinden sorumlu olan emici enterositler adı verilen hücrelerin, bu iki protein için RNA’ları herhangi bir bağırsak hücresi tipinden daha fazla ifade ettiğini buldular.

Verilerinde, araştırmacılar da şaşırtıcı bir fenomen gördü – ACE2 geninin ekspresyonu, viral enfeksiyona yanıt olarak vücudun ürettiği bir protein olan interferon tarafından açıldığı bilinen genlerin aktivasyonu ile ilişkili görünüyordu. Bunu daha da araştırmak için araştırmacılar, hava yolunu düzenleyen hücreleri interferonla işleme sokan yeni deneyler yaptılar ve tedavinin gerçekten ACE2 genini açtığını keşfettiler.


Interferon, viral replikasyona müdahale ederek ve bağışıklık hücrelerini aktive etmeye yardımcı olarak enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olur. Ayrıca hücrelerin enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olan farklı bir gen seti de açar. Önceki çalışmalar, ACE2’nin akciğer hücrelerinin hasarı tolere etmesine yardımcı olmada bir rol oynadığını öne sürdü, ancak bu ACE2’nin interferon tepkisiyle ile ilk kez ilişkilendirildiği zamandır.

Bulgu, koronavirüslerin konakçı hücrelerin doğal savunmasından faydalanmak için evrimleşmiş olabileceğini ve bazı proteinleri kendi kullanımları için kaçırmış olabileceğini düşündürmektedir.


İnterferonun viral enfeksiyonlara karşı çok yararlı etkileri olduğundan, bazen hepatit B ve hepatit C gibi enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır. MIT ekibinin bulguları, interferonun Covid-19 ile mücadeledeki potansiyel rolünün karmaşık olabileceğini düşündürmektedir. Bir yandan, enfeksiyonla savaşan veya hücrelerin hasar görmemesine yardımcı olan genleri uyarabilir, ancak diğer yandan, virüsün daha fazla hücreyi enfekte etmesine yardımcı olan ekstra hedefler sağlayabilir.

Massachusetts Institute of Technology. “Researchers identify cells likely targeted by COVID-19 virus: Study finds specific cells in the lungs, nasal passages, and intestines that are more susceptible to infection.” ScienceDaily. www.sciencedaily.com/releases/2020/04/200422132556.htm (accessed April 23, 2020).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir