Maternal hipertansif bozukluklar çocuklarda ruh sağlığı sorunlarına yol açabilir mi?

Photo by Suhyeon Choi from StockSnap


Hipertansif gebelik bozuklukları, özellikle preeklampsi – çocuklarda psikolojik gelişim bozuklukları ve davranışsal ve duygusal bozukluklar riskini artırabilir. Bu, preeklampsinin, ebeveynlerdeki ve diğer koşullardan kaynaklanan zihinsel bozukluklara bakılmaksızın, herhangi bir çocukluk çağında ruhsal bozukluk riski yarattığını gösteren ilk çalışmadır.

4.743 anne-çocuk çiftiyle yapılan bir çalışmada, hipertansif gebelik bozuklukları – kronik hipertansiyon (yüksek tansiyon), gestasyonel hipertansiyon, preeklampsi ve eklampsi – ve çocukluk çağı ruhsal bozuklukları arasında ilişki bulunmuştur.

Preeklampsi, genellikle karaciğer ve böbrekler de dahil olmak üzere diğer organlara verdiği hasarla tanımlanan, yüksek tansiyon ve idrardaki yüksek protein oranı ile karakterize edilen yaygın bir gebelik komplikasyonudur. Eklampsi, hamilelik sırasında yüksek tansiyonun nöbetle sonuçlandığı ciddi bir preeklampsi komplikasyonudur.

Maternal preeklampsi ve şiddeti, çocukluktaki herhangi bir ruhsal bozukluk, psikolojik gelişim, davranışsal ve duygusal bozukluklar riskinde artış ile ilişkili bulunmuştur.

Araştırmalara göre annelerinde preeklampsi olan çocuklar arasında% 66 daha yüksek zihinsel bozukluk riski; ve annelerinde şiddetli preeklampsi olan çocuklar arasında çocukluk çağı zihinsel sorunlarının iki kat daha fazla riski vardır.


Maternal preeklampsinin çocukluk çağı ruhsal bozuklukları, anne zihinsel bozuklukları, yaş, madde kullanımı, önceki gebelik sayısı, eğitim, aşırı kilo / obezite veya diyabet bozuklukları veya paternal zihinsel veya hipertansif bozukluklarla açıklanamıyor.

Hipertansif gebelik bozuklukları, anne ölümleri, ölü doğum, erken doğum için ciddi risk faktörleridir ve annede ve çocuklarında kardiyovasküler hastalıklara sebebiyet verebilirler.

American Heart Association. “Maternal hypertensive disorders may lead to mental health disorders in children.” ScienceDaily. www.sciencedaily.com/releases/2020/04/200420084242.htm (accessed April 20, 2020).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir