Cilt hücreleri ışığa duyarlı göz hücrelerine dönüştürüldü

Photo by v2osk on Unsplash


Araştırmacılar, cilt hücrelerini görme için kullanılan ışığa duyarlı çubuk fotoreseptörlerine doğrudan programlamak için bir teknik keşfettiler ve kök hücrelere olan ihtiyacı azalttılar. Laboratuvar yapımı çubuklar, kör farelerin gözlerine nakledildikten sonra ışığı tespit etmeleri sağlandı.

Ulusal Göz Enstitüsü (NEI) tarafından finanse edilen çalışma, 15 Nisan’da Nature’da yayınlandı

Şimdiye kadar, araştırmacılar hayvan modellerinde ölmekte olan fotoreseptörlerin yerini cilt veya kan hücrelerinden kök hücreler oluşturarak, bu kök hücreleri fotoreseptör haline gelecek şekilde programlar ve daha sonra gözün arkasına yerleştirirlerdi.

Yeni çalışmada, bilim adamları kök hücre ara aşamasını atlamanın ve cilt hücrelerini retinaya transplantasyon için doğrudan fotoreseptörlere yeniden programlamanın mümkün olduğunu gösteriyor.


Bilim adamları, son on yılda yoğun ilgi gören uyarılmış pluripotent kök (iPS) hücrelerini incelediler. IPSC’ler bir laboratuvarda fetal doku yerine yetişkin hücrelerden geliştirilir ve hemen hemen her tür yedek hücre veya doku yapmak için kullanılabilir. Ancak iPS hücre yeniden programlama protokollerinin, hücrelerin veya dokuların nakil için hazır hale gelmesi altı ay sürebilir. Bunun aksine, mevcut çalışmada tarif edilen doğrudan yeniden programlama, cilt hücrelerini sadece 10 gün içinde nakil için hazır fonksiyonel fotoreseptörler oluşturulmuştur. Araştırmacılar, hem fare hem de insan kaynaklı deri hücrelerini kullanarak tekniklerini fare gözlerinde gösterdiler.

Doğrudan yeniden programlama, cilt hücrelerinin, çubuk fotoreseptör hücre oluşumu ile ilgili moleküler yollara kimyasal olarak aracılık eden beş küçük molekül bileşiğinin bir kokteyline maruz bırakılmasını içerir. Sonuç, görünüm ve işlev bakımından doğal çubukları taklit eden çubuk fotoreseptörleridir.

Araştırmacılar, yeni hücreler tarafından eksprese edilen genlerin gerçek çubuk fotoreseptörler tarafından eksprese edilenlere benzer olduğunu gösterdiler. Aynı zamanda, deri hücresi fonksiyonu ile ilgili genler baskılanarak regüle edilmiştir.

NIH/National Eye Institute. “Researchers restore sight in mice by turning skin cells into light-sensing eye cells: New path to modeling eye disease, advancing therapies.” ScienceDaily. www.sciencedaily.com/releases/2020/04/200415133529.htm (accessed April 15, 2020).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir